AVÍS LEGAL DADES IDENTIFICATIVAS

TERMES I CONDICIONS ÚS I APLICACIÓ Aquests termes i condicions apliquen tant per a la pàgina principal de fcrecetas.com com per a aquelles altres que hagin estat creades pel GESTOR DEL LLOC WEB i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web . USUARIS S’entendrà per usuari tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits. En cas que l’usuari vulgui contractar algun dels serveis oferts al lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran de compliment obligatori. FORMES DE CONTACTE Si un usuari vol contactar amb el GESTOR DEL LLOC WEB podrà enviar un correu electrònic a l’adreça correu electrònic.
ÚS DEL LLOC WEB Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’aquí endavant com “els continguts”, pertanyen a l’EL GESTOR DEL LLOC WEB i està protegit per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, i no els pot fer servir per: 1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe ia l’ordre públic; 2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general; 3. Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral del GESTOR DEL LLOC WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones; 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; 5. Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges. EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL GESTOR DEL LLOC WEB no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web. PROPIETAT INTEL·LECTUAL EL GESTOR DEL LLOC WEB és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb finalitats comercials o sense sense l’autorització del GESTOR DEL LLOC WEB. L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat del GESTOR DEL LLOC WEB, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament
per al seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar-ne cap transformació. En tot cas, sempre haurà de fer esment a l’autoria del GESTOR DEL LLOC WEB i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT EL GESTOR DEL LLOC WEB ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries al lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una daquestes mesures falla com a conseqüència dun ús indegut i/o abusiu per part de un tercer. L’usuari haurà d’abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web. MODIFICACIONS EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura del mateix. ENLLAÇOS EL GESTOR DEL LLOC WEB no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir al lloc web, per la qual cosa no se’n fa responsable, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud , veracitat o validesa de qualsevol material o informació continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.
DRET D’EXCLUSIÓ EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions .
DRET D’EXCLUSIÓ EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions .
DRET D’EXCLUSIÓ EL GESTOR DEL LLOC WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions .
Els continguts que se subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment EL GESTOR DEL LLOC WEB substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable dels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de forma gratuïta o no exposat dins del lloc web.
Els continguts que se subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment EL GESTOR DEL LLOC WEB substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable dels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de forma gratuïta o no exposat dins del lloc web.
L’usuari o client podrà escriure al teu email per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat. També podreu utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis a Línia aquí (Incloure l’enllaç ec.europa.eu/consumers/odr.).
L’usuari o client podrà escriure al teu email per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat. També podreu utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis a Línia aquí (Incloure l’enllaç ec.europa.eu/consumers/odr.).
L’usuari o client podrà escriure al teu email per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat. També podreu utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis a Línia aquí (Incloure l’enllaç ec.europa.eu/consumers/odr.).
EL GESTOR DEL LLOC WEB pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que faci un ús indegut del contingut exposat al lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori d’Espanya i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de la teva ciutat, el teu país, perquè és el domicili del titular del lloc web.

¡No te pierdas nuevas recetas!

¡No enviamos spam! para más información lee nuestra Política de Privacidad.